Mantaray Impact

Mantaray Impact

Mantaray Impact är en ideell förening, som i huvudsak arbetar med att uppmuntra människors mod att själva formulera sina liv och därmed få fram nya och fler röster i det allmänna mediautbudet. Idén är att låta "vanliga" människor, som ofta porträtteras av andra istället själva definiera vad som är viktigt för dem att berätta. Målsättningen är att lyfta frågor som handlar om vad det är att vara människa och öppna upp för samtal ute i samhället, på skolor, arbetsplatser, institutioner och i media.

Mantaray Impact har sedan starten år 2000 mycket framgångsrikt turnerat och gett barn, ungdomar och äldre möjligheten att skildra sina liv och sitt Sverige. Materialet har därefter sammanställts och i huvudsak spridits genom konstutställningar, radio, bokutgivning, filmfestivaler och TV.

Föreningen är helt projektbaserad, vilket bland annat innebär att vi valt att inte ha fast personal eller egna lokaler. Kompetent personal respektive ändamålsenlig utrustning och lämpliga lokaler knyts till respektive projekt helt efter dess förutsättningar och behov.

Föreningen hette före år 2020 Mobila Dokumentärredaktionen.