Mantaray Impact

Filmvisning på Ersta

Vi vill med denna film visa ett inspirerande exempel på hur ett samtal kan gå till efter en visning. Filmen är inspelad på en dagverksamhet och samtalet och kommunikation måste naturligtvis anpassas till om det sker på ett boende eller en dagverksamhet, beroende på hur grav kognitiv funktionsnedsättning personerna har. Filmerna är lite olika till tempo och innehåll så vi hoppas att ni hittar filmer som passar er och kan ge ett bra samtal. Här nedan är lite tips att tänka på inför visning och samtal:

VISNINGEN
• Välj helst ett lugnt och tyst rum.
• Börja med att berätta att ni ska se en kort film om.....  ...och sedan samtala om detta.
• Beskriv kort vad filmen handlar om innan du visar filmen från dvd eller via webbplatsen.
• Sitt med under visningen och lägg märke till saker som deltagarna reagerar på under filmen som kan tas upp efter visningen.
• För den som har svårt att se och höra är det bra att ha en personal eller anhörig som sitter intill och kan stötta.

SAMTALET
• Använd gärna handledningens bilder och förslag på frågor som stöd under det gemensamma samtalet efter filmen.
• Var fokuserad och ha ögonkontakt med den du pratar med. Var bejakande, lyssna och bekräfta det som sägs. Varje människa har sin egen historia och sin egen berättelse.
• Ställ gärna öppna frågor som får igång berättandet, genom att börja med: Vem? Vad? Var? När? Hur?
• Var inte dömande eller argumenterande utan bekräfta det som sägs, gärna genom att omformulera det i en bekräftande fråga. En person med kognitiv svikt säger: ”Jag brukade dansa på Skansen”. Du frågar ”Skansen, var det där du brukade gå och dansa?” Personen börjar berätta ”Jo, det var det bästa stället…”
• Ställ gärna frågor utifrån olika sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och doft – det väcker ofta minnen. Hur smakade det? Hur såg din flickvän ut?
• Om en person blir ledsen eller upprörd, stanna kvar och våga ställ enkla följdfrågor. Var inte rädd för olika känslor utan låt personen få berätta. Om exempelvis någon blir upprörd i sorg efter en hund, säg: ”Berätta om hunden, hur såg hunden ut?” ”Var fann du tröst efter din hund?”
• När samtalen tar en annan riktning, följ den tråden och låt samtalet utvecklas efter deltagarnas egna minnen och tankar.

Filmens ispelningsplats: Villa Cederschiöld, Ersta Diakoni
Medverkande och team i filmen, Pdf fil