Mantaray Impact

Min stund på sjön

Länk till filmen för alternativ uppspelning
För hjälp med uppspelning, Pdf-fil

Det är en stilla sommarkväll. En ung man skjuter ut en roddbåt från stranden och börjar ro ut på sjön. Han vilar på årorna och upplever stillheten, sjön och landskapet.

Efter filmen
• Var öppen för det som kommer upp i samtalet
• Bekräfta alla minnen

Handledning med bilder och förslag på frågor, Pdf-fil

Förslag att säga
Vilken fantastiskt stilla och vacker kväll...
Har någon glidit fram i en roddbåt så här någon gång?
Hur ror man? Förstärk gärna genom att visa rörelser på hur du tror att man ror.

Förlag på frågor
• Kan du ro? Vem lärde dig att ro?
• Brukar du vara ute på sjön? Vad gjorde du på sjön? (Fiskade? Åkte på utflykt? Badade?)
• Har du en plats där du kan finna ro? (Ute i skogen? På fisketuren? Vid stranden? I fjällen?)

När talet inte räcker till
• Kommunicera: Använd kortare meningar med betoning på viktiga ord
• Ögonkontakt: Kommunicera med ögonen, se ansiktsuttryck
• Kroppsspråk: Gester kan ersätta ord när man inte hittar orden. Läs av och förtydliga själv med hjälp av gester
• Musik: Sjung tillsammans, t ex ”Ro, ro till fiskeskär”
• Beröring: När det känns ok

Ni kan även kostnadsfritt beställa filmen med de andra filmerna på DVD med tryckt handledning, genom att maila till info@mobiladok.se, skriv företag/organisation, namn, adress, mail och telefonnummer, ange vilka filmer det gäller del 1, del 2 eller del 3.

Medverkande och team i filmen, Pdf-fil

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden, Längmanska Kulturfonden, Scenkonst Sörmland, Kulturbryggan och Region Jämtland Härjedalen.