Mantaray Impact

Flottarkärlek

Länk till filmen för alternativ uppspelning
För hjälp med uppspelning, Pdf-fil

En pappa sitter på en sommaräng tillsammans med sin son. Han spelar Flottarkärlek på dragspel för honom.

Är det någon som känner igen visan och kan texten?
Förslag: Pröva om de vill sjunga

Text

Jag var ung en gång för längesen,
en flottare med färg,
alla jäntor var som vax uti min famn.
I alla torp i alla byar
hade jag en liten vän,
ifrån Norderås till skiljet nervid Berg.

Haderian hadera, haderian hadera,
ifrån Norderås till skiljet nervid Berg.

Jag har spelat på mitt handklaver,
för flottare vid ån,
jag har spelat för små kullorna på Näs.
Jag har dansat över forsarna
med älvor och med rån,
medan daggen gått till ro på ängens gräs.

Haderian hadera, haderian hadera,
medan daggen gått till ro på ängens gräs.

Jag har spelat sommarnätterna,
till dans vid Rimo bro,
jag har dansat med den vackra Maj i Nås.
Jag har svurit blonda Anna
evig kärlek evig tro,
medan lägerelden falnat invid Ås.

Haderian hadera, haderian hadera,
medan lägerelden falnat invid Ås.

Jag har spelat för de kära,
där som norrskensflammor går,
över sätrarna vid Östervåla fjäll.
Jag har slumrat i min farkost
där som vildmarkspulsar slå,
medan stjärnorna gått vakt på himlens päll.

Haderian hadera, haderian hadera,
medan stjärnorna gått vakt på himlens päll.

Jag ska spela på mitt bälgaspel,
så länge jag finns till,
i min koja invid Rekaforsens fall.
Jag ska drömma, jag ska älska,
jag ska sjunga om jag vill,
medan månen över moarna går vall.

Haderian hadera, haderian hadera,
medan månen över moarna går vall.

Om musikstycket:
Gösta ”Snoddas” Nordgren sjöng Flottarkärlek för första gången i radioprogrammet Karusellen en lördagkväll i januari 1952. Programledare var den legendariske Lennart Hyland och framträdandet blev början på den långa Snoddasfeber som rådde i Sverige.

Text & Musik: Hugo Lindh

Handledning med bilder och förslag på frågor, Pdf-fil

Förlag på frågor
• Vilket är ditt favoritinstrument?
• Spelade du eller någon i din familj ett instrument? Vad spelade ni? (Dragspel? Munspel? Gitarr? Piano?)
• Vilken sorts musik tycker du om?
• Har du sjungit mycket tillsammans med andra? (Med vänner? I skolan? I kyrkan? I kör?) Vad sjöng ni?

När talet inte räcker till
• Kommunicera: Använd kortare meningar med betoning på viktiga ord
• Ögonkontakt: Kommunicera med ögonen, se ansiktsuttryck
• Kroppsspråk: Gester kan ersätta ord när man inte hittar orden. Läs av och förtydliga själv med hjälp av gester
• Musik: Sjung tillsammans, t ex ”Ro, ro till fiskeskär”
• Beröring: När det känns ok

Ni kan även kostnadsfritt beställa filmen med de andra filmerna på DVD med tryckt handledning, genom att maila till info@mobiladok.se, skriv företag/organisation, namn, adress, mail och telefonnummer, ange vilka filmer det gäller del 1, del 2 eller del 3.

Medverkande och team i filmen, Pdf-fil

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden, Längmanska Kulturfonden, Scenkonst Sörmland, Kulturbryggan och Region Jämtland Härjedalen.