Mantaray Impact

Vem kan segla förutan vind

Länk till filmen för alternativ uppspelning
För hjälp med uppspelning, Pdf-fil

En pappa sitter på en sommaräng tillsammans med sin son. Han spelar Vem kan segla förutan vind på dragspel för honom.

Är det någon som känner igen visan och kan texten?
Förslag: Pröva om de vill sjunga

Text

Vem kan segla förutan vind,
vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?
Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.

Folkvisa
Denna folkvisa är känd från Finlands svenskbygder och anses komma från Åland. Visan, så som den sjungs idag, publicerades för första gången 1909.

Handledning med bilder och förslag på frågor, Pdf-fil

Förlag på frågor
• Vilket är ditt favoritinstrument?
• Spelade du eller någon i din familj ett instrument? Vad spelade ni? (Dragspel? Munspel? Gitarr? Piano?)
• Vilken sorts musik tycker du om?
• Har du sjungit mycket tillsammans med andra? (Med vänner? I skolan? I kyrkan? I kör?) Vad sjöng ni?

När talet inte räcker till
• Kommunicera: Använd kortare meningar med betoning på viktiga ord
• Ögonkontakt: Kommunicera med ögonen, se ansiktsuttryck
• Kroppsspråk: Gester kan ersätta ord när man inte hittar orden. Läs av och förtydliga själv med hjälp av gester
• Musik: Sjung tillsammans, t ex ”Ro, ro till fiskeskär”
• Beröring: När det känns ok

Ni kan även kostnadsfritt beställa filmen med de andra filmerna på DVD med tryckt handledning, genom att maila till info@mobiladok.se, skriv företag/organisation, namn, adress, mail och telefonnummer, ange vilka filmer det gäller del 1, del 2 eller del 3.

Medverkande och team i filmen, Pdf-fil

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden, Längmanska Kulturfonden, Scenkonst Sörmland, Kulturbryggan och Region Jämtland Härjedalen.