Mantaray Impact

Ungdomsprojektet 2002

Projektet hade sitt ursrpung i ett liknande projekt initierat av Gustav Forsberg, då föreningens namn var Tempo Dokumentärfestival, i Stockholm år 2000.

Under sex veckor under hösten 2002 åkte den Mobila DokumentärRedaktionen på turné runt Sverige och byggde upp tillfälliga redaktioner på fem orter under en veckas tid. Projektet vände sig till ungdomar mellan 15-23år, som bjöds in att med professionellt stöd berätta sina egna historier. 

Vi besökte Luleå, Östersund, Ronneby, Trollhättan och Skärholmen. Ungdomarna som deltog hade aldrig tidigare uttryckt sig i dokumentär form. Med inspiration och handledning från en redaktion, bestående av åtta verksamma dokumentärmakare och inbjudna gästinspiratörer fick de möjlighet att skapa sina egna kort-dokumentärfilmer, korta radiodokumentärer, texter och fotografier under de sex dagar som redaktionen var på plats.

Vår vistelse på orten har varit förankrat i ett lokalt samarbete med filmpooler och kommuner, En viktig aspekt var att stimulera till fortsatt arbete efter att vi lämnat orten.

Turnén avslutades med en utställning och ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm under Tempo Dokumentärfestival oktober 2002.