Mantaray Impact

Arvsfondsbidrag till Mobila

Projektet ÖGONBLICK ATT MINNAS - film för levande samtal, har fått ett 3-årigt stöd för från Arvsfonden i syfte att i nära samarbete med personer med demens producera 30 filmer med lämplig visningsmetod och handledning. Projektet beräknas pågå från och med 2017 till och med 2020.