Mantaray Impact

VÅGA PRATA i Helsingborg

I Helsingborg avslutades turnén VÅGA PRATA på biograf Röda Kvarn, med en givande dag och intressanta frågor från deltagarna. Advokater, kuratorer, socialarbetare och andra som närvarade vittnade om hur viktigt det kändes och visade sin uppskattning av programmet och filmen Våga Minnas.

En del hade rest ända från Göteborg och Kristianstad. Många undrade när VÅGA PRATA turnén skulle komma till deras kommun eller hemtrakt? 
Ett stort tack för ett gott samarbete med lokala BOJ och SKR.