Mantaray Impact

Ögonblick att minnas - film för levande samtal

Kognitiv funktionsnedsättning och sjukdom har blivit en vanligare i västvärlden. Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en kognitionssjukdom i Sverige och vi räknar idag med att åtta procent av alla över 65 år i Sverige har en kognitiv sjukdom, vilket idag motsvarar ca 160 000 personer.

Antalet äldre har succesivt ökat och kommer att fortsätta öka i framtiden. Enligt Yngve Gustafsson, professor och överläkare vid Vetenskapligt Råd hos Socialstyrelsen, så är det den allra äldsta gruppen som blir större. En konsekvens av detta är att att antalet sjuka i kognitiv sjukdom beräknas att öka från dagens 160 000 till ca 400 000  år 2050.  Om vi räknar alla närstående till antalet drabbade så är det väldigt många människor som påverkas direkt eller indirekt av kognitionssjukdomar. Bakom de här siffrorna finns en verklighet med människor som lever sina långa liv och har en vardag med rätt till ett värdigt liv.

Nu vill Mobila Dokumentärredaktionen, utveckla ett projekt tillsammans med äldre, anhöriga, personal och filmregioner i Sverige förbättra livskvalitén för denna växande grupp människor, deras anhöriga och den personal som arbetar med gruppen. Projektet med namnet Ögonblick att minnas - film för levande samtal är tänkt att stimulera till kommunikation mellan den med kognitiv sjukdom eller svikt och personal och anhöriga.