Mantaray Impact

En skogspromenad


En lugn promenad i skogen under en varm sommardag. I skogen hörs skogens olika ljud. Vinden blåser, fåglar sjunger och insekter surrar. Vi promenerar vidare ut på en äng där det betar får och kor.

Efter filmen
• Var öppen för det som kommer upp i samtalet
• Bekräfta alla minnen

Handledning med bilder och förslag på frågor - pdf-fil

Förslag att säga
Vilken fantastiskt stilla och vacker kväll...
Har någon glidit fram i en roddbåt så här någon gång?
Hur ror man? Förstärk gärna genom att visa rörelser på hur du tror att man ror.

Förlag på frågor
Om skogen
• Har du varit mycket i skogen? Vad brukar du göra i skogen?
(Plocka bär och svamp? Vandra? Fågelskåda?)
• Tycker du om att lyssna till fågelsång?
Hur känns det att höra fåglar sjunga om våren?
• Berätta om en skog som betyder mycket för dig.
• Är det någon som har arbetat i skogen? Vad gjorde du då?
(Planterade träd? Gallrade? Avverkade?)

Prat om kohagen:  Se vilken härlig kohage...
Har ni varit i en kohage någon gång?
Hur gör man när man mjölkar? Förstärk gärna genom
att visa rörelser på hur du tror att man mjölkar.
• Är du uppväxt med djur? Har du haft kor? Hästar? Får?
• Har du gått för att köpa mjölk på en gård?
• Har du blivit jagad av en tjur eller en flock kvigor? Hur gick det?
• Är det någon som har varit sommarbarn eller som växt upp på landet? Var var det någonstans?
• Vad har du för sommarminnen från landet?

När talet inte räcker till
• Kommunicera: Använd kortare meningar med betoning på viktiga ord
• Ögonkontakt: Kommunicera med ögonen, se ansiktsuttryck
• Kroppsspråk: Gester kan ersätta ord när man inte hittar orden. Läs av och förtydliga själv med hjälp av gester
• Musik: Sjung tillsammans, t ex ”Ro, ro till fiskeskär”
• Beröring: När det känns ok

Ni kan även kostnadsfritt beställa filmen med de andra filmerna på DVD med tryckt handledning, genom att maila till info@mobiladok.se, skriv företag/organisation, namn, adress, mail och telefonnummer, ange vilka filmer det gäller del 1 eller del 2

Team
Regi & Manus: Benjamin Wolff
Foto: Markus Jordö
Klippning: Helena Fredriksson
Ljudläggning & mix: Peter Adolfsson
Sakkunnig inom kognition: Beata Terzis
Producent: Pär Lindström

Producerad i samarbete med personer som själva har kognitiv funktionsnedsättning och personal på Villa Cederschiöld, Ersta Diakoni och Demensförbundet samt med stöd av Arvsfonden