Mantaray Impact

Sommarvisor x 3

Länk till filmen för alternativ uppspelning
För hjälp med uppspelning, Pdf-fil

En pappa sitter på en sommaräng tillsammans med sin son. Han spelar dragspel
för honom. Först spelar han ”Drömmen om Elin”. Pojken lyssnar och vill att pappan
ska spela mer. Då spelar han ”Flottarkärlek” och ”Vem kan segla förutan vind”.

Förslag på inledande fråga:
Är det någon som känner igen visorna och kan texten? Pröva att sjunga tillsammans

Handledning med bild och texter till visorna, Pdf-fil

I filmen här ovanför ligger samtliga visor efter varandra. Om du enbart vill se och lyssna på en av visorna så väljer du den här under.

Drömmen om Elin
Flottarkärlek

Vem kan segla förutan vind

Efter filmen
• Var öppen för det som kommer upp i samtalet
• Bekräfta alla minnen

Förlag på frågor
• Vilket är ditt favoritinstrument?
• Spelade du eller någon i din familj ett instrument? Vad spelade ni? (Dragspel? Munspel? Gitarr? Piano?)
• Vilken sorts musik tycker du om?
• Har du sjungit mycket tillsammans med andra? (Med vänner? I skolan? I kyrkan? I kör?) Vad sjöng ni?

När talet inte räcker till
• Kommunicera: Använd kortare meningar med betoning på viktiga ord
• Ögonkontakt: Kommunicera med ögonen, se ansiktsuttryck
• Kroppsspråk: Gester kan ersätta ord när man inte hittar orden. Läs av och förtydliga själv med hjälp av gester
• Musik: Sjung tillsammans, t ex ”Ro, ro till fiskeskär”
• Beröring: När det känns ok

Ni kan även kostnadsfritt beställa filmen med de andra filmerna på DVD med tryckt handledning, genom att maila till info@mobiladok.se, skriv företag/organisation, namn, adress, mail och telefonnummer, ange vilka filmer det gäller del 1, del 2 eller del 3.

Medverkande och team i filmerna, Pdf-fil

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden, Längmanska Kulturfonden, Scenkonst Sörmland, Kulturbryggan och Region Jämtland Härjedalen.