Mantaray Impact

Våga prata om våldtäkt 2013

Projektet utgår från dokumentärfilmen Våga Minnas. I filmen berättar Ewa sin personliga historia om hur hon som artonåring blev våldtagen och hur hon först tjugofem år senare kan och vågar börja minnas och prata om det som skett. 

Mantaray Film har efter ett stort antal filmvisningar med efterföljande samtal ute i landet, märkt att behovet av att kunna prata om sexuellt våld och våldtäkter finns hos drabbade såväl som yrkesarbetande.

Mobila Dokumentärredaktionen kontaktades av Mantaray Film för att sätta upp ett projekt, som skulle möjligjöra för ideella och professionella aktörer att mötas lokalt för att hjälpa drabbade. Vikten av att nå ut till personer som dagligen jobbar med sexuellt våld och våldtäkt kändes viktig. Mobila Dokumentärredaktionen startade projektet VÅGA PRATA, som sedan kom att finansieras till största del från Ungdomsstyrelsen.

Projektet är ett samarbete mellan SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), BOJ (Brottsofferjourernas Riksförbund), Mobila Dokumentärredaktionen och filmaren Ewa Cederstam. Våga Prata som ett mycket viktigt tillfälle för SKR, BOJ, Mobila Dokumentärredaktionen att nå ut med ny kunskap om sexuellt våld till de många yrkesgrupper som berörs.

Klicka här för att lyssna på ett samtal om VÅGA PRATA turnén och våldets konsekvenser för samhället.

Samtalet hålls mellan Ewa Cederstam, regissör för dokumentären Våga Minnas samt projektledare samt föreläsare för turnén, Suzann Larsdotter, auktoriserad socionom, sexolog och föredragshållare på turnén och Stina Gardell producent för filmen Våga Minnas.