Mantaray Impact

Nu är alla tre delarna i Ögonblick att minnas möjliga att beställa utan kostnad Read more.

 

Ögonblick att minnas - film för levande samtal

2016-04-27 12:57:05

Vi fortsätter att arbeta för och med målgruppen äldre i Sverige. Ögonblick att minas -  film för levande samtal  är ett samtals projekt som riktar sig till personer med kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv sjukdom, tidigare benämnt demens. Vi släpper nu den andra delen i projektet med ytterligare filmer och handledning som underlag för bra samtal mellan personal, anhöriga och äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Allt material finns digitalt men är också möjligt att beställa kostnadsfritt. Vi vill dock poängtera att det krävs en insats från er sida för att det ska fungera. Visning och samtal kräver tid och engagemang men det ger i andra änden de äldre ökad självkänsla och personalen ett rikare innehåll i sitt arbete.

Projektet är ett samarbete med Demensförbundet, Villa Cederschiöld Ersta Diakoni och utförs med stöd av Arvsfonden.

Klicka här för att läsa mer om projektet

     

NYHETER

2021-07-16 11:50:23 |  EU-migranternas egna berättelser


2017-04-25 16:49:55 |  Arvsfondsbidrag till Mobila

2013-10-23 16:43:50 |  VÅGA PRATA i Helsingborg
DELA