Mantaray Impact

FILM


Länk till filmen för alternativ uppspelning

Deltagarna har tillsammans med föreningen Mantarays handledare och pedagoger träffats i grupp och skapat dokumentära kortfilmer. Under handledning har deltagarna spelat in personliga filmer med filmkameror, surfplattor och smartphones. 

Ibland har ämnet för filmskapandet varit helt fritt och landat i till exempel “Ett brev till svenskarna”. Vid andra tillfällen har gruppen arbetat utifrån gemensamma teman som “hem”, “drömmar” och “familj”. 

Filmskaparna bakom filmerna som visas i denna utställning vill gärna att deras filmer ska visas och spridas. Några av filmskaparna har valt att publicera sina namn och visa sina ansikten, medan andra vill förbli anonyma. Filmerna är skapade i Stockholm, Göteborg, Linköping och på Gotland.