Mantaray Impact

FOTO

 

Under sju veckor hösten 2021 möttes en liten grupp i en foto- och dramaworkshop på Rinkeby bibliotek. Arbetet tog avstamp i ordet Självbilder. Genom dramaövningar prövades olika känslouttryck och roller. Med hjälp av egna mobilkameror togs porträtt och självporträtt. Här visas ett urval av de fotografier som skapades under experimentella former och som deltagarna valt att visa för utomstående. Bilderna har tidigare ställts ut på fyra bibliotek i Stockholm som är “romska läsambassader”: Rinkeby, Tranströmerbiblioteket, Farsta och Kista bibliotek.

Handledare för workshopen var fotografen Johan Bergmark och skådespelaren Hanna Roth. Fotograferna har valt att inte ange sina namn.